Rzecznik patentowy Tomasz Szelwiga – Kancelaria Patentowa iPAT

Kancelaria Patentowa iPAT (biuro patentowe)
Rzecznik patentowy Tomasz Szelwiga

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcą chronić swój znak towarowy, nazwę firmy, logo, wzór (design) czy uzyskać patent albo prawo ochronne na rozwiązanie techniczne na terenie Polski, Unii Europejskiej czy w innych krajach świata.

Naszym celem jest zaoferowanie Państwu rzetelnej i kompleksowej pomocy w uzyskaniu wyłączności na będące efektem Państwa pracy rozwiązania techniczne, design czy zapewnieniu monopolu na używanie znaku towarowego, nazwy firmy czy logo.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do sposobu ochrony swoich produktów, rozwiązań czy stosowanych oznaczeń, zachęcamy do kontaktu – wspólnie ustalimy najkorzystniejsze dla Państwa postępowanie.

Nasza Kancelaria Patentowa / Rzecznik Patentowy w zakresie prawa własności przemysłowej oferuje:

Prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności:

• dokonywanie zgłoszeń do ochrony znaków towarowych,
• prowadzenie postępowania sprzeciwowego na etapie zgłoszenia znaków towarowych,
• dokonywanie zgłoszeń do rejestracji wzorów przemysłowych,
• opracowywanie opisów oraz dokonywanie zgłoszeń do ochrony wzorów użytkowych,
• opracowywanie opisów oraz dokonywanie zgłoszeń wynalazków,
• prowadzenie spraw spornych w zakresie unieważnienia udzielonych już praw wyłącznych,
• dokonywanie zmian w rejestrach znaków, wzorów czy wynalazków.

Nasza Kancelaria Patentowa zajmuje się również:

• badaniem zdolności rejestrowej znaków towarowych;
• badaniem stanu techniki w zakresie przedmiotów własności intelektualnej;
• prowadzeniem postępowania w procesach cywilno-sądowych i administracyjno-sądowych;
• mediacją w negocjacjach i sporach;
• bieżącym doradztwem w zakresie prawa własności przemysłowej; oraz
• sporządzaniem ekspertyz, opinii, umów.

Polecamy swoje usług również w zakresie:

Prowadzenia postępowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w tym w szczególności:
• dokonywania zgłoszeń unijnych znaków towarowych,
• dokonywania zgłoszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych oraz
• prowadzenia postępowań spornych.

Prowadzenia postępowania przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej, w tym w szczególności:
• dokonywania zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych oraz
• dokonywanie zgłoszeń międzynarodowych wynalazków.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!!!