Wzory przemysłowe – wzór przemysłowy

wzory przemysłowe (1)
Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

 

Co warto wiedzieć?

Za wytwór uważa się także:

  • przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony);
  • wymienialną część składową wytworu złożonego, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje ona widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy.

wzory przemysłowe (2)

 

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu:

  • wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej;
  • które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem.

Na wzory przemysłowe udziela się prawa z rejestracji. O udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego można wystąpić w ramach zgłoszenia:

  • krajowego (ochrona na terytorium Polski),
  • wspólnotowego (ochrona w krajach członkowskich UE),
  • międzynarodowego (ochrona w wybranych krajach).

 

Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze, którego dotyczyło zgłoszenie. Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia.

Wzór przemysłowy można chronić 25 lat.

wzory przemysłowe (6) wzory przemysłowe (5) wzory przemysłowe (4) wzory przemysłowe (3)