Nasza kancelaria patentowa ma na celu ochronę własności intelektualnej klientów, a do tego szczytnego celu prowadzi ją Tomasz Szelwiga – Rzecznik Patentowy (nr 3267) oraz zawodowy pełnomocnik do prowadzenia spraw przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (nr 45563). W celu zapewnienia naszym klientom asysty na najwyższym poziomie nasza kancelaria stale współpracuje z innymi kancelariami i biurami patentowymi z całego świata. Oferta, którą przygotowaliśmy, jest skierowana dla tych, którzy chcą chronić swój znak towarowy, nazwę firmy, logo, wzór (design) czy uzyskać patent lub prawo ochronne na rozwiązanie techniczne na terenie Polski, Unii Europejskiej i innych krajów świata. Naszym głównym telosem jest rzetelna i kompleksowa pomoc w uzyskaniu wyłączności na będące efektem Twojej pracy rozwiązania techniczne, design czy zapewnienie wyłączność na używanie znaku towarowego, nazwy firmy czy logo.

Znak firmowy i towarowy – Rzecznik patentowy

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy - WrocławNasza kancelaria patentowa dokonuje zgłoszeń do ochrony znaków towarowych i/lub znaków firmowych zarówno w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP w celu ochrony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w trybie unijnym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) gwarantując ochronę prawną na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i w trybie międzynarodowym w Biurze Światowej Organizacji Własności  Intelektualnej (WIPO) dla zgłoszeń w wybranych krajach świata.
Napisz do naszego biura patentowego i sprawdź, jak możesz chronić swój znak firmowy/znaki towarowe!

 

 

Wzory przemysłowe – Biuro patentowe

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy - Wrocław 2Wzory przemysłowe to nowa postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, zarysów, formy, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytwór to każdy przedmiot skonstruowany, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony uzyskuje przywilej wyłącznego posługiwania się wzorem przemysłowym w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze, którego dotyczyło zgłoszenie. Uprawniony może zabronić osobom trzecim produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, wwozu, wywozu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.
Sprawdź, jak możesz chronić swoje wzory przemysłowe!

 

Patenty i wzory użytkowe – kancelaria patentowa

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy - Wrocław 3Patenty są zapewniane — bez względu na gałąź techniki — na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Stan techniki to wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości publicznej w formie pisemnej lub ustnego opisu, przez stosowanie, przedstawienie lub obnażenie w inny sposób oraz informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków, lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich oznajmienia w sposób określony w ustawie.
Jak uzyskać patenty ? Dowiedz się więcej!

 

Biuro patentowe IPAT