Kancelaria patentowa prowadzona przez Tomasza Szelwige oferuje ochronę własności intelektualnej i przemysłowej na terenie naszego kraju, Unii Europejskiej i innych krajów świata. Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, którzy chcą ochraniać swój znak towarowy, nazwę firmy czy też logo, lub chcą uzyskać patent albo prawa ochronne na rozwiązania techniczne. Mamy na celu zaoferowanie Państwu sumiennej i kompleksowej  pomocy w zabezpieczeniu praw wyłączności na będące efektem pracy rozwiązania techniczne i design, lub zapewnieniu monopolu na używanie znaku towarowego, nazwy firmy czy też logo.

Znaki Towarowe – Chroń swoje oznaczenie!

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy - Kraków

 

Zarejestrowanie znaku towarowego chroni je prawem, a więc właściciel uzyskuje ochronę prawną na artykuły oraz usługi sygnowane tym znakiem. Znaki towarowe mają charakter monopolu, a więc takie prawo jest prawem wyłącznym i przysługuje jedynie jego właścicielowi (lub właścicielom). Prawo ochrony zarejestrowanego znaku towarowego rządzi się prostymi i przejrzystymi zasadami. Prawo ochronne na znak towarowy jest najprędszym i najefektywniejszym narzędziem obrony podmiotu gospodarczego posługującym się na rynku towarów i/lub usług takim znakiem w przypadku jego praw do takich oznaczeń i absolutnym orężem w wypadku prowadzenia z tego powodu konfliktów sądowych.
Dowiedz się, jak możesz chronić swoje znaki towarowe!

 

 

Jak wzorowo chronić Wzór Przemysłowy?

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy - Kraków 1

Podczas swoich zakupów potencjalny klient w pierwszej kolejności zwróci uwagę na wygląd zewnętrzny produktu. Współcześnie nowe bodźce wizualne są nie raz decydującą kwestią, dlatego tak ważne jest wyjątkowe wzornictwo przemysłowe, które są często powiązane zarówno z wyglądem samego produktu, ale także jak i jego funkcjonalnością. Zatem wzory przemysłowe podnoszą wartość produktu, decydując o tym, czy produkt jest atrakcyjny i czy podoba się klientom. Z tych też powodów ochrona wzoru przemysłowego powinna być najistotniejszym elementem strategii marketingowej! Zyskując prawa ochrony wzoru, uprawniony może zakazać produkcji, oferowania, eksportu i importu, wprowadzania do obrotu lub używania produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany.
Dowiedz się, jak chronić wzory przemysłowe!

 

Patent na wynalazek – jak uzyskać?

Kancelaria i biuro patentowe - Rzecznik patentowy - Kraków 2

Wynalazek jest to rozwiązanie techniczne, w którym możemy wyznaczyć cechy takie jak nowość, poziom wynalazczy oraz możliwość przemysłowego stosowania. Przez nowość rozumie się wynalazek, który nie jest częścią stanu techniki, a przez stan techniki rozumie się wszystko, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało opublikowane do wiadomości powszechnej lub wzór użytkowy, korzystający z pierwszeństwa, nieudostępnione do informacji publicznej. Ważne jest, aby przed zgłoszeniem odkrycia do opatentowania nie zostało one udostępnione do wiadomości publicznej w żadnej formie (szczególnie w formie publikacji naukowej). Ujawnienie istoty wynalazku powoduje utratę przez wynalazek cechy nowości!
Dowiedz się, jak uzyskać patenty na swoje odkrycia!

Biuro patentowe IPAT