Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne skierowane do osób fizycznych i prawnych w zakresie prawa własności przemysłowej.  Nasza oferta kierowana jest do wszystkich, którzy chcą chronić swój znak towarowy, nazwę firmy, logo, wzór (design) czy rozwiązanie techniczne na terenie Polski, Unii Europejskiej czy w innych krajach świata.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!   Tel. 790 482 545


Naszym celem jest zaoferowanie Państwu rzetelnej i kompleksowej pomocy w uzyskaniu wyłączności na będące efektem Państwa pracy rozwiązania techniczne bądź zapewnieniu monopolu na używanie znaku towarowego, nazwy firmy czy logo.

Naszym klientom w zakresie prawa własności przemysłowej oferujemy:

Prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP, w tym w szczególności:
- badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych,
- dokonywanie zgłoszeń do ochrony znaków towarowych,
- opracowywanie opisów i dokonywanie zgłoszeń do rejestracji wzorów przemysłowych,
- opracowywanie opisów i dokonywanie zgłoszeń do ochrony wzorów użytkowych,
- opracowywanie opisów i dokonywanie zgłoszeń patentów na wynalazki,
- prowadzenie spraw spornych w zakresie unieważnienia udzielonych już praw wyłącznych,
- przedłużanie praw ochronnych znaków towarowych,
- dokonywanie zmian w rejestrach znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów na wynalazki.

Prowadzenie postępowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własnosci Intelektualnej (EUIPO), w tym w szczególności:
- dokonywanie zgłoszeń unijnych znaków towarowych,
- dokonywanie zgłoszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych,
- prowadzenie postępowań spornych.

Prowadzenie postępowania przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie, w tym w szczególności:
- dokonywanie zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych.

Nasza Kancelaria zajmuje się również:
- prowadzeniem postępowania w procesach cywilno-sądowych i administracyjno-sądowych, w tym zastępstwo procesowe przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych,
- mediacją w negocjacjach, sporach i procesach,
- bieżącym doradztwem w zakresie prawa własności przemysłowej,
- sporządzaniem ekspertyz, opinii, umów.