ZNAKI TOWAROWE, WZORY PRZEMYSŁOWE,

WZORY UŻYTKOWE, PATENTY

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

tel. 790 482 545, biuro@kancelariaipat.pl


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi
prawne skierowane do osób fizycznych
i prawnych w zakresie prawa własności
przemysłowej. Nasza oferta kierowana jest
do wszystkich, którzy chcą chronić swój 
znak towarowy, nazwę firmy, logo, wzór (design)
czy rozwiązanie techniczne na terenie Polski,
Unii Europejskiej czy w innych krajach świata.

Zapraszamy do współpracy!

Naszym celem jest zaoferowanie Państwu rzetelnej i kompleksowej pomocy w uzyskaniu wyłączności na będące efektem Państwa pracy rozwiązania techniczne bądź zapewnieniu monopolu na używanie znaku towarowego, nazwy firmy czy logo.

Naszym klientom w zakresie prawa własności przemysłowej oferujemy:

Prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP, w tym w szczególności:
- badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych,
- dokonywanie zgłoszeń do ochrony znaków towarowych,
- opracowywanie opisów i dokonywanie zgłoszeń do rejestracji wzorów przemysłowych,
- opracowywanie opisów i dokonywanie zgłoszeń do ochrony wzorów użytkowych,
- opracowywanie opisów i dokonywanie zgłoszeń patentów na wynalazki,
- prowadzenie spraw spornych w zakresie unieważnienia udzielonych już praw wyłącznych,
- przedłużanie praw ochronnych znaków towarowych,
- dokonywanie zmian w rejestrach znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów na wynalazki.

Prowadzenie postępowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własnosci Intelektualnej (EUIPO), w tym w szczególności:
- dokonywanie zgłoszeń unijnych znaków towarowych,
- dokonywanie zgłoszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych,
- prowadzenie postępowań spornych.

Prowadzenie postępowania przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie, w tym w szczególności:
- dokonywanie zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych.

Nasza Kancelaria zajmuje się również:
- prowadzeniem postępowania w procesach cywilno-sądowych i administracyjno-sądowych, w tym zastępstwo procesowe przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych,
- mediacją w negocjacjach, sporach i procesach,
- bieżącym doradztwem w zakresie prawa własności przemysłowej,
- sporządzaniem ekspertyz, opinii, umów.