Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • badania stanu techniki,
  • opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej i zgłaszania wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP,
  • opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej i zgłaszania wynalazków w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP i międzynarodowym PCT,
  • walidacji patentów europejskich,
  • sporządzania opinii oraz pism przedprocesowych w sprawach naruszeń praw ochronnych wzorów użytkowych i patentów na wynalazki,
  • doradztwa w obraniu strategii obrony przed roszczeniami innych podmiotów,
  • prowadzenia postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi i sądami cywilnymi,
  • sporządzania sprzeciwów i unieważnianie zgłoszeń innym podmiotom, dokonanym z naruszeniem prawa naszych Klientów,
  • przygotowywania umów licencyjnych w zakresie wzorów użytkowych i wynalazków.