Kancelaria świadczy usługi
w zakresie zgłoszenia do rejestracji wzorów przemysłowych:
w trybie krajowym

 

w Urzędzie Patentowym RP – ochrona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

w trybie wspólnotowym

 

w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO w Alicante) – ochrona na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ponadto:

sporządzamy pisma przedprocesowe w sprawach naruszenia prawa z rejestracji wzorów przemysłowych,

sporządzamy opinie prawne dotyczących naruszenia prawa z rejestracji wzorów przemysłowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji,

doradzamy w obraniu strategii obrony przed roszczeniami innych podmiotów,

prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS), sądami administracyjnymi i sądami cywilnymi,

sporządzamy umowy licencyjne w zakresie wzorów przemysłowych,

opracowujemy wnioski o dokonanie zmian w rejestrach wzorów przemysłowych.