Kancelarię prowadzi Tomasz Szelwiga

posiadający uprawnienia Rzecznika Patentowego (nr 3267) oraz zawodowego pełnomocnika do spraw znaków towarowych i wzorów (European Trade Mark and Design Attorney) przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (nr 45563).

W celu zapewnienia naszym klientom opieki na jak najwyższym poziomie Kancelaria stale współpracuje z doświadczonymi, będącymi jednocześnie rzecznikami patentowymi, prawnikami i inżynierami.